แลกรางวัล (คงเหลือ :0 พ้อย)

No กติกาและเงื่อนไข)
1 ยอดฝากแรกของวัน 25 บาท จะได้ 1 แต้ม (Point)
2 แต้ม (Point) มาจากรายการฝากเครดิตยอดแรกของวัน นับหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นไป และต้องมียอดเล่นครบตามรายการฝากแรก
3 กรณีไม่มียอดเล่นครบตามรายการฝากนั้น ระบบจะทําการตัดแต้ม (Point) อัตโนมัติ
4 หากไม่มีการเคลื่อนไหวของยอดฝากภายในระยะเวลา 2 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ในการรีเซ็ทแต้ม (Point) ที่่มีทั้งหมด
5 กรณีอัพเดทแต้ม ตัดตามยอดบิล หลังเที่ยงคืน แสดงแต้มหลังจากมียอดเล่นครบตามรายการฝาก
6 กรณีที่รับของรางวัลแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการรีเซ็ทแต้ม(Point)ที่มีทั้งหมด